• Dance room

    Styczeń 2022r. Obraz został wybrany na wystawę” HAWEN. „To był projekt stworzony na wezwanie SAQA, którego jestem członkiem. Temat dotyczył miejsca, w którym szukamy swojej przystani, miejsca w którym załadujemy energię, uleczymy stresy, poczujemy się dobrze, bezpiecznie itpNarysowałam projekt z…